Alle velden zijn intussen opnieuw ingezaaid. Dit kost jaarlijks een behoorlijk bedrag, maar is noodzakelijk om volgend jaar allemaal weer in de beste omstandigheden te kunnen voetballen.

We merken echter dat – ondanks afspanningslinten, gesloten poort en verbodsborden- heel wat spelers in hun vrije tijd toch nog op de velden komen voetballen. Dit is momenteel uiteraard absoluut verboden! We willen er daarom iedereen bij deze nog eens attent op maken dat de velden tot nader order verboden terrein zijn. We zouden ook graag ouders hier op hun verantwoordelijkheid willen wijzen.

De terreinverzorgers zullen u dankbaar zijn…

Verboden de terreinen te betreden!