Het is u ongetwijfeld ook al opgevallen: MVV kent de laatste jaren een zeer sterke groei in het aantal leden en ploegen. Om aan alle noden die daarmee gepaard gaan het hoofd te bieden, heeft de Raad van Bestuur daarom besloten om een aantal bestuurlijke wijzigingen door te voeren:

  • het bestuur wordt opgesplitst in duidelijke cellen die elk hun eigen werking en samenstelling gaan hebben en die dan samen in het dagelijks bestuur dit aftoetsen met de globale visie van de club. De cellen zijn de volgende: infrastructuur, sportieve werking, evenementen en communicatie, commercie, jeugdwerking, secretariaat en financiën
  • Aan het hoofd van elke cel staat een algemeen verantwoordelijke, die zich zo goed mogelijk gaat omringen met oa bestaande medewerkers die vandaag in de club al meedraaien of hun bijdrage leveren en bijkomend zoeken naar nieuwe bijkomende medewerkers, vrijwilligers.
  • drie mensen uit de jeugdwerking werden benaderd om mee de kar te gaan trekken in dit nieuwe beleid: Frank Bogaerts (huidig jeugdvoorzitter), Seppe De Bont (jeugdbestuurslid en lid van feestcomité) en Koen Koyen (voormalig TVJO). Het zijn alle drie mensen die al een aantal jaren in de clubwerking staan, en het reilen en zeilen binnen de club erg goed kennen.

Op deze manier hopen we de fundamenten van onze clubwerking nog wat te verstevigen en bijkomend  de toekomst en de continuïteit van onze club optimaal te verzekeren.
Maar we zeker nog niet klaar met de opzet van onze nieuwe structuur. We hebben nood aan helpende handen op allerlei domeinen: hulp bij evenementen, zoeken van sponsors, scheidsrechters, trainers, helpers in kantine en keuken, complex en materiaal, administratief,….  Mocht u voor uzelf ook een plaatsje zien binnen 1 van onze cellen, spreek gerust de verantwoordelijke aan. Of geef een seintje via het algemene adres info@minderhoutvv.be of klik hier
Bestuurlijke wijzigingen