Zoals jullie intussen gemerkt hebben, zijn we volop bezig met de heraanleg van het trainingsveld oftewel het C-veld. Door de sterke groei van het aantal spelers kampen we jaar in jaar uit met een groter capaciteitsprobleem. Met slechts 1 verlicht trainingsveld werd het quasi onmogelijk om alle ploegen nog de kans te bieden om voldoende te kunnen trainen, zeker tijdens de wintermaanden. We hadden onze hoop gesteld op medewerking en hulp vanuit de stad Hoogstraten. Maar een uiteenzetting van onze grieven, een overleg ginder, de nodige mails heen en weer, etc bleken uiteindelijk geen zoden aan de dijk te brengen. Een maand geleden moesten we plots concluderen dat we weer helemaal bij af waren.

Maar dan ging het plots snel! Het besef dat we echt niet nog een jaar langer konden wachten, het onverwachte aanbod van hulp vanuit verschillende hoeken, en de tomeloze inzet van een aantal bestuursleden, vrijwilligers en ouders heeft er voor gezorgd dat we nu volop bezig zijn met de heraanleg van het C-veld, de aanleg van een bijkomend D-veld en verlichting op beide terreinen. Daarnaast werd ook de beslissing genomen om zonnepanelen te leggen om onze zware energierekening drastisch te doen slinken.

Al deze werken zorgen er inderdaad voor dat de trainingsvelden een stuk later zullen ingezaaid zijn dan andere jaren. Dat is jammer en zal misschien een effect hebben op de velden dit jaar, maar de opportuniteit om reeds vanaf het nieuwe seizoen over 2 verlichte trainingsvelden te beschikken is uiteraard veel belangrijker.

Verder willen er nog even de aandacht op vestigen dat het momenteel streng verboden is de velden te betreden. Dit geldt niet enkel voor het nieuw aangelegde C en D- terrein, maar ook voor al onze andere velden. De velden zijn (of worden) eerstdaags ingezaaid en het is van het grootste belang dat het gras goed kan kiemen. We willen hierbij ook de ouders nog eens vragen om hun kinderen hier op hun plichten te wijzen, en er bij de BBQ’s van de komende weken ook rekening mee te houden.

Aanleg nieuwe trainingsvelden!