Afgelopen vrijdag zijn wij door de KBVB op de hoogte gebracht van een verlengde “wedstrijdstop”. Het bestrijden van het COVID-19 virus krijgt absolute prioriteit, en daarom is besloten dat er minstens tot en met 30 april 2020 geen wedstrijden meer zullen plaats vinden (jeugd/eerste elftallen). Wat de trainingen betreft geldt er voorlopig nog steeds een verbod tot en met 6 april 2020. Zo gauw hier meer nieuws over is, zullen we dit ook communiceren naar jullie toe.

Concreet betekent dit hoogstwaarschijnlijk dat de competitie voor de jeugd bij deze afgelopen is. Of er eventueel nog tornooien gespeeld kunnen worden is nog de vraag. Voor de eerste ploeg is het nog even afwachten of de competitie alsnog hervat kan worden na 30 april. Meer info hierover volgt hopelijk snel.

Bijzonder jammer uiteraard voor alle spelers, trainers, vrijwilligers en  supporters. Anderzijds zijn we er wel van overtuigd dat dit de enige juiste beslissing die op dit moment kan worden genomen.Hierbij willen we ook nog even aanstippen dat onze velden, net als alle speelpleinen trouwens, momenteel streng verboden terrein zijn. Het doet ons pijn te moeten melden dat er nog steeds kinderen (maar vooral ook hun ouders) zijn die die boodschap nog niet begrepen hebben.

De strenge maatregelen hebben niet alleen tot gevolg dat er voorlopig niet meer kan gevoetbald worden. Ook zijn we als club genoodzaakt een aantal van onze komende activiteiten af te gelasten of uit te stellen. De appel en bloemenverkoop (4 april) en de pasdag (18 april) gaan alvast niet op de voorziene data door.

En met veel spijt in het hart moeten wij meedelen dat we ook genoodzaakt zijn het  feestweekend MVV 50 jaar (15 en 16 mei) uit te stellen . Bijzonder jammer voor al de tijd die er achter de schermen al is ingestoken… Maar van uitstel komt geen afstel. We hebben besloten dit hele feest met een jaar te verplaatsen naar mei 2021 om dan ons 51-jarig jubileum te vieren. Uiteindelijk is elke verjaardag even uniek, niet?

Wat betreft de trekkertrek (13 en 14 juni) houden we voorlopig nog even een slag om de arm.

Onze choco-LOTJES actie is als een speer uit de startblokken geschoten, maar kent nu begrijpelijkerwijze een terugval door alle Corona-maatregelen. Om iedereen een kans te geven toch zoveel mogelijk chocolotjes te verkopen, hebben we daarom beslist de actie te verlengen tot 31 mei 2020. Wees creatief nu de deur aan deur verkoop tijdelijk moeilijk is. Maak gebruik van sociale media, betalingen via je rekeningnummer, leveringen in de brievenbus,… Vergeet niet dat de winnende ploeg met zijn allen een dagje naar Bobbejaanland mag!

Het is duidelijk: het zijn barre tijden voor ieder van ons, ook voor velen van onze sponsors. Vergeet hen dan ook niet de komende tijd. Steun hen en probeer zo veel mogelijk lokaal te bestellen.

Hetzelfde geldt ook voor de clubs en verenigingen waarvan u of uw kinderen lid zijn. Veel van hun opbrengst-genererende activiteiten (tombola’s, paaseierenverkoop, vlaaienslag, fuiven, lenteconcerten,…) vinden plaats in deze periode van het jaar en vormen een aanzienlijk deel van hun werkingsbudget. Ze kunnen nu niet of slechts gedeeltelijk plaatsvinden en dat betekent een flinke financiële aderlating. Voor ons als voetbalclub is dat niet anders met een kantine die 2 maanden eerder sluit, met een appel- en bloemenverkoop die wegvalt, en een feestweekend dat enkel nog maar kosten en geen opbrengsten heeft gegenereerd. Vergeet ons dus niet als kinderen via allerlei kanalen choco-LOTJES aanbieden. U kan ook nog steeds een fles kopen van onze -door alle gebeurtenissen in 2020 nog exclusievere – gin via de website of klik gewoon hier

Tot slot willen we iedereen veel steun en een goede gezondheid toewensen de komende maanden. Wees solidair met de zwakkeren, de ouderen, en volg alle maatregelen goed op. En dan hopen we dat onze volgende mailing een iets positievere inslag mag hebben.

Tot binnenkort!

Minderhout VV

NIEUWSBRIEF: Maatregelen en gevolgen Covid-19