De meeste mutualiteiten geven een gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld/een sportkamp. Daarvoor dient u een terugbetalingsformulier in te vullen, een klevertje toe te voegen en deze terug te bezorgen aan de mutualiteit. De nieuwe formulieren voor het seizoen 2023-2024 vindt u hier

Terugbetaling lidgeld/sportkamp via mutualiteit