Vanaf het seizoen 2023-2024 is het aanstellen van een club-API verplicht. Een Aanspreekpersoon Integriteit binnen een sportclub (Club-API) is een laagdrempelig aanspreekpunt waar sporters, hun ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over seksueel of ander grensoverschrijdend gedrag. Hij/zij zorgt ook voor een duidelijke en kordate opvolging van incidenten. “De Club-API luistert naar de vraag of het verhaal van een melder en verwijst hem door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen. Verder formuleert de Club-API adviezen over preventieactiviteiten binnen de sportclub en helpt het clubbestuur met het realiseren van deze initiatieven.” (bron Voetbal Vlaanderen)

Onze club heeft 2 API’s aangesteld: Katrien Bijnens en Tom Neefs. Zij zijn uiteraard altijd rechtstreeks aanspreekbaar als ze op de club zijn. Maar je kan hen ook telefonisch bereiken (Katrien 0475 80 90 95 – Tom 0472 23 56 12). Of als je liever per email contact opneemt, kan dat ook via api@minderhoutvv.be

Voor meer info, zie ook https://www.voetbalvlaanderen.be/nl/aanspreekpersoon-integriteit-club-api