Onkosten

Forfaitaire onkosten

Werkelijke onkosten

Ongeval

Bij een ongeval/kwetsuur opgelopen tijdens de wedstrijd/training, neemt u altijd eerst contact op met onze secretaris Jos Hendrickx (+32 473 31 45 52) om de elektronische aangifte te doen. Daarna ontvangt u een medisch attest dat door de geneesheer dient ingevuld te worden. Eenmaal ingevuld, bezorgt u dit attest terug aan Jos die het vervolgens indient (procedure ongevalaangifte)

EHBO instructies bij sportletsels en info rond sportvoeding