Onkosten

Forfaitaire onkosten

Werkelijke onkosten

Aangifte ongeval/kwetsuur

Bij een ongeval/kwetsuur opgelopen tijdens de wedstrijd/training:

  1. Download hier het aangiftedocument en laat het invullen door de behandelende geneesheer
  2. Bezorg dit document zo snel mogelijk aan onze secretaris Jos Hendrickx (hendrickx.jos@scarlet.be)

Meer info over de ongevallenverzekering van de Belgische Voetbalbond vindt u hier

EHBO

EHBO instructies bij sportletsels en info rond sportvoeding