Aangifte ongeval/kwetsuur

Bij een ongeval/kwetsuur opgelopen tijdens de wedstrijd/training:

  1. Download hier het aangiftedocument en laat het invullen door de behandelende geneesheer
  2. Bezorg dit document + klever van de mutualiteit binnen de 2 weken na het ongeval aan onze secretaris Jos Hendrickx (hendrickx.jos@scarlet.be). Bij laattijdige bezorging wordt de aangifte niet meer aanvaard door de voetbalbond!

Meer info over de ongevallenverzekering van de Belgische Voetbalbond vindt u hier

EHBO

EHBO instructies bij sportletsels en info rond sportvoeding