Nieuwe informatiebrochure jeugdspelers

Ons jeugdsecretariaat heeft onlangs een volledig nieuwe informatiebrochure opgesteld voor onze jeugdspelers en hun ouders. Hierin vindt u alle informatie terug met betrekking tot onze werking, onze trainingen, het verwachte engagement, de spelregels en het huishoudelijk reglement. Niet alleen voor