Staf

T1: Christian Vissers

T2: Jo Donckers

T3: Jonas Adams

Afgevaardigde: Dirk Hereijgers

Terreinafgevaardigde: Sus Michielsen

Verzorger: Renske Quirijnen / Karen Adriaensen