In 2020 bestaat M.V.V. 50 jaar. Onderstaande is een beknopte samenvatting van het boek “40 jaar Minderhout V.V. 1970-2010” geschreven door Karel De Bie, Marcel Geerts, Jos Hendrickx, Dirk Koyen en Gunther Vermeiren met enkele aanvullingen.

De aanleiding is het omslagverhaal “50 jaar voetbal bij Minderhout V.V.” dat in 2020 verscheen in het meinummer van De Hoogstraatse Maand.

Met dank aan Frans Jochems die mij het boek ter inzage gaf.

 

M.V.V. had twee voorlopers:

  1. 1. De Noordster (1916-1918)

De geschiedenis van het voetbal in Minderhout gaat terug tot de 1e wereldoorlog toen onder impuls van onderwijzer Jozef Jespers en hoeveknecht Louis Smolders op 3 juni 1916 voetbalclub “De Noordster” werd opgericht. Het clublokaal was gevestigd in café “De Zwaan” van de familie Snoeys gelegen tegenover het gemeentehuis.De ploeg speelde met witte broek en zwarte trui met daarop een witte ster. Niet lang daarna koos men voor een witte broek en trui met witte en zwarte of blauwe verticale strepen.

Het terrein lag op de Vooraard achter de “Heidebloem”. Later speelde men op een terrein bij de “Vogelzang” op de weg naar Hal en nog later in de wijk Bergen. Zowel de wijk Hal als Bergen lagen in het niemandsland benoorden de elektrische draadversperring die de Duitsers in 1915 hadden opgericht tussen het dorp en de Nederlandse grens. Er is een document bewaard gedateerd 19 juli 1918 waarin bestuurslid Thuur Snoeys van de  “Kommandantur” in Meerle toestemming krijgt om “…de gewone oefening te houden op ons plein te Bergen”.

Vooral in 1916 werden vele wedstrijden gespeeld tegen elftallen uit omliggende gemeenten als Hoogstraten, Merksplas, Rijkevorsel, Wortel enz. Tegenwoordig zouden we dat vriendenwedstrijden noemen in toernooiverband. De Noordster was geen lid van de Kon. Belgische Voetbalbond (KBVB) die in 1895 was opgericht.

Zoals zovele voetbalclubs die begin 20e eeuw waren opgericht ging ook “De Noordster” na de wapenstilstand in 1918 ter ziele. Er moest hard gewerkt worden om het land weer op te bouwen en dat stond haaks op de luxe van vrijetijdsbesteding die het voetballen was.

 

  1. Minderhout V.V. stamnummer 2848 (1939-1946)

In de jaren dertig begon men in Minderhout opnieuw aan de oprichting van een voetbalclub te denken. De inspiratie kwam, zoals met de Noordster twintig jaar eerder, wellicht ook nu weer van bij de buren in Hoogstraten. Daar was in 1936 Hoogstraten V.V. opgericht dat zich met stamnummer 2366 bij de KBVB had aangesloten. Voortrekkers waren slager Jef De Bie en de caféhouders Stan Jansens en Charel Koyen. Charel Koyen was uitbater van café De Pelikaan waar nu café De Vlinder gevestigd is.

In oktober 1939 werd de club officieel geregistreerd onder de naam Minderhout V.V. met als stamnummer 2848.

Het veld lag eerst langs de Meerseweg maar later speelde men op een terrein gelegen op de hoek van de Koestraat met de Castelréweg waar later de Markwijk zou komen. Charel Koyen huurde er een stuk grond dat eigendom was van de familie Mastboom uit Nederland. De clubkleuren waren blauw-wit (witte broek en blauwe trui), wellicht niet toevallig die van het in 1918 ter ziele gegane Noordster.

Minderhout V.V. speelde tijdens de oorlogsjaren 40-45 in competitieverband enkel tijdens de seizoenen 40-41, 42-43 en 43-44. De resultaten waren bescheiden. Of het daarom was of omwille van de politieke en economische omstandigheden direct na de oorlog is niet helemaal duidelijk maar op 24 september 1946 hield de eerste uitgave van Minderhout V.V. op te bestaan.

 

De huidige vereniging:

 

Minderhout V.V.  stamnummer 7436  (1970 -)

Onder impuls van Louis Vervoort werd er in de zomer van 1968 over nagedacht om in Minderhout weer een voetbalvereniging op te richten. Samen met Fons Geets, Roger Bolckmans, Frans Jochems en Fons Van Erck werden sportieve plannen aan het gemeentebestuur voorgelegd. Marcel Janssens, later aangesteld als secretaris, stond in voor de connecties met de KBVB.

De naam van de club werd bij haar oprichting op 9 juni 1970 overgenomen van haar voorganger uit de jaren veertig maar wat de kleuren betreft koos men voor groen-wit (groene broek, witte trui). Bij de correspondentie met de KBVB die vooraf ging aan het lidmaatschap sprak men overigens over Minderhout F.C.

Van burgemeester Jef Desmedt mocht men spelen op een terrein gelegen aan de Hoge Weg dat eigendom van hem was. De stenen voor de bouw van een kantine werden geschonken door steenbakkerij Desta. Begin jaren zeventig waren goede tijden in economisch opzicht.

In 1975 al werd de feitelijke vereniging die MVV was omgevormd tot een Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW). Later bekwam de club – na een aanvraag gedaan bij de Kabinetchef van de Koning – een attest van de KBVB waardoor ze de naam “Koninklijke” voor de clubnaam mocht dragen.

Door de toename van het aantal ploegen, in lijn met de verwachte stijging van het aantal inwoners, keek men al sinds het einde van de jaren negentig uit naar een andere locatie. In 2007 slaagde men er in een splinternieuwe accommodatie te betrekken aan de Heistraat.

Op dit ogenblik zijn 24 ploegen actief waaronder vele jeugdelftallen en twee volwaardige  damesploegen. In totaal zijn er 30 meisjes actief met voetballen.

De resultaten van MVV waren de eerste jaren van haar bestaan eerder bescheiden maar na het seizoen 1979-1980 kon men de promotie afdwingen naar 3e provinciale. Men zakte twee seizoenen later terug naar 4e maar in 1987-88  stond men weer in 3e. Tijdens het gouden jubileumjaar 2020 promoveerde men voor de tweede keer in zijn bestaan naar 2e provinciale.

 

Ludo Lathouwers

 

Minderhout, 8 juni 2020