Wanneer u onkosten heeft gemaakt voor K Minderhout VV en deze terugbetaald moeten worden, dient u bijgaande onkostennota in te vullen en samen met alle bewijsstukken (facturen, bonnetjes,..) te bezorgen aan frank@bogaerts.eu of seppe.de.bont@telenet.be voor terugbetaling.

Download uw onkostennota hier