COVID 19: jeugdtrainingen en voetbalkamp?

Door de COVID 19-maatregelen moesten we noodgedwongen het voetbalseizoen 2019-2020 op een vreemde en abrupte manier afsluiten half maart. Woensdag 13 mei kondigde de Nationale Veiligheidsraad aan dat voetbaltrainingen (geen wedstrijden) in kleine groepen en onder strikte voorwaarden weer mogelijk zijn. We hadden graag onze jeugdspelers nog enig perspectief willen bieden dit seizoen, maar na overleg met de trainers hebben we toch beslist de trainingen niet meer te hervatten. Wedstrijden en tornooien werden dit seizoen sowieso al niet meer afgewerkt, de velden zijn intussen ingezaaid,… Maar ook: de regels die door de bond worden opgelegd zijn erg strikt en praktisch moeilijk invulbaar. We hebben dan ook besloten om geen afsluitende jeugdtrainingen te faciliteren en ons vanaf nu te focussen op een goede opstart van het nieuwe seizoen.

Wat het kamp (begin juli) voor onze jeugdspelers (U8-U13) betreft, is er nog onduidelijkheid. Jeugdkampen zijn -zoals u wellicht weet- intussen toegestaan, maar over sportkampen is nog geen besluit genomen. Wat wel vast ligt, is dat ook hier een aantal voorwaarden aan verbonden zullen zijn.  Onze kamporganisatie is dus nog volop in beraad over het hoe, wat en waar van ons jaarlijks kamp. Ook dient zij nog even het besluit van de Nationale Veiligheidsraad af te wachten vooraleer de definitieve kampformule kan worden vastgelegd.  Maar hierover krijgt u zo snel mogelijk meer informatie.

 

 

Bestel nu uw choco-LOTJES online!

Naar aanleiding van ons 50-jarig jubileum hebben we in februari onze grote choco-LOTJES gelanceerd. Een choco-LOTJE is een klein chocoladereepje waarbij we bij een aantal in de wikkel een geldprijs hebben gestoken ter waarde van 50, 150 tot zelfs 250€!

Voor onze jeugdspelers zelf hangt er nog een extra prijs van af. De ploeg die er het meest verkoopt mag op onze kosten naar Bobbejaanland!

Door de Corona-maatregelen is het helaas voor onze jeugdspelers een stuk moeilijker geworden om de choco-lotjes te verkopen. Vandaar dat we de verkoop vanaf nu ONLINE gaan verderzetten. U kan hier uw choco-LOTJES bestellen en betalen, en wij zorgen dat ze zo snel mogelijk bij u in de brievenbus belanden. Bij bestelling kan u doorgeven welke ploeg u steunt voor de Bobbejaanland-trip (U6, U7, U8, ….) .

Leveringen binnen de fusie Hoogstraten doen we met de fiets en zijn gratis. Leveringen buiten de fusie gaan via de post en daarvoor vragen we 2€ extra verzendingskosten.

Minderhout VV promoveert naar 2de provinciale!

Zonet werd beslist dat ook de competities voor eerste ploegen (m.u.v. 1A en 1B) per direct worden beëindigd. De leider (Ekeren) is dus meteen kampioen. Eindrondes worden niet gespeeld. De bijkomende stijgers worden bepaald obv een puntencoefficient. Op basis daarvan promoveert Minderhout VV als een van de sterkste tweedes en derdes alsnog naar 2de provinciale! Toch nog een positieve noot om dit seizoen te eindigen. Proficiat, jongens!

NIEUWSBRIEF: Maatregelen en gevolgen Covid-19

Afgelopen vrijdag zijn wij door de KBVB op de hoogte gebracht van een verlengde “wedstrijdstop”. Het bestrijden van het COVID-19 virus krijgt absolute prioriteit, en daarom is besloten dat er minstens tot en met 30 april 2020 geen wedstrijden meer zullen plaats vinden (jeugd/eerste elftallen). Wat de trainingen betreft geldt er voorlopig nog steeds een verbod tot en met 6 april 2020. Zo gauw hier meer nieuws over is, zullen we dit ook communiceren naar jullie toe.

Concreet betekent dit hoogstwaarschijnlijk dat de competitie voor de jeugd bij deze afgelopen is. Of er eventueel nog tornooien gespeeld kunnen worden is nog de vraag. Voor de eerste ploeg is het nog even afwachten of de competitie alsnog hervat kan worden na 30 april. Meer info hierover volgt hopelijk snel.

Bijzonder jammer uiteraard voor alle spelers, trainers, vrijwilligers en  supporters. Anderzijds zijn we er wel van overtuigd dat dit de enige juiste beslissing die op dit moment kan worden genomen.Hierbij willen we ook nog even aanstippen dat onze velden, net als alle speelpleinen trouwens, momenteel streng verboden terrein zijn. Het doet ons pijn te moeten melden dat er nog steeds kinderen (maar vooral ook hun ouders) zijn die die boodschap nog niet begrepen hebben.

De strenge maatregelen hebben niet alleen tot gevolg dat er voorlopig niet meer kan gevoetbald worden. Ook zijn we als club genoodzaakt een aantal van onze komende activiteiten af te gelasten of uit te stellen. De appel en bloemenverkoop (4 april) en de pasdag (18 april) gaan alvast niet op de voorziene data door.

En met veel spijt in het hart moeten wij meedelen dat we ook genoodzaakt zijn het  feestweekend MVV 50 jaar (15 en 16 mei) uit te stellen . Bijzonder jammer voor al de tijd die er achter de schermen al is ingestoken… Maar van uitstel komt geen afstel. We hebben besloten dit hele feest met een jaar te verplaatsen naar mei 2021 om dan ons 51-jarig jubileum te vieren. Uiteindelijk is elke verjaardag even uniek, niet?

Wat betreft de trekkertrek (13 en 14 juni) houden we voorlopig nog even een slag om de arm.

Onze choco-LOTJES actie is als een speer uit de startblokken geschoten, maar kent nu begrijpelijkerwijze een terugval door alle Corona-maatregelen. Om iedereen een kans te geven toch zoveel mogelijk chocolotjes te verkopen, hebben we daarom beslist de actie te verlengen tot 31 mei 2020. Wees creatief nu de deur aan deur verkoop tijdelijk moeilijk is. Maak gebruik van sociale media, betalingen via je rekeningnummer, leveringen in de brievenbus,… Vergeet niet dat de winnende ploeg met zijn allen een dagje naar Bobbejaanland mag!

Het is duidelijk: het zijn barre tijden voor ieder van ons, ook voor velen van onze sponsors. Vergeet hen dan ook niet de komende tijd. Steun hen en probeer zo veel mogelijk lokaal te bestellen.

Hetzelfde geldt ook voor de clubs en verenigingen waarvan u of uw kinderen lid zijn. Veel van hun opbrengst-genererende activiteiten (tombola’s, paaseierenverkoop, vlaaienslag, fuiven, lenteconcerten,…) vinden plaats in deze periode van het jaar en vormen een aanzienlijk deel van hun werkingsbudget. Ze kunnen nu niet of slechts gedeeltelijk plaatsvinden en dat betekent een flinke financiële aderlating. Voor ons als voetbalclub is dat niet anders met een kantine die 2 maanden eerder sluit, met een appel- en bloemenverkoop die wegvalt, en een feestweekend dat enkel nog maar kosten en geen opbrengsten heeft gegenereerd. Vergeet ons dus niet als kinderen via allerlei kanalen choco-LOTJES aanbieden. U kan ook nog steeds een fles kopen van onze -door alle gebeurtenissen in 2020 nog exclusievere – gin via de website of klik gewoon hier

Tot slot willen we iedereen veel steun en een goede gezondheid toewensen de komende maanden. Wees solidair met de zwakkeren, de ouderen, en volg alle maatregelen goed op. En dan hopen we dat onze volgende mailing een iets positievere inslag mag hebben.

Tot binnenkort!

Minderhout VV