Een tijdje geleden ontvingen jullie een enquete ivm onze activiteitenkalender. Een 50-tal personen heeft de tijd genomen deze door te nemen, en op basis daarvan kwamen we tot volgende conclusies:

  • Waardering: onze activiteiten worden gemiddeld met een 8 gewaardeerd, waarmee we uiteraard zeer tevreden zijn. Uiteraard was hier en daar ook een kritische noot te horen. En dat is voor ons zeker ook interessant.Die nemen we graag mee in de voorbereiding van onze komende activiteiten
  • Aantal activiteiten: Af en toe horen we wel eens de opmerking dat het allemaal wat veel is. Zelf proberen we voldoende spreiding te houden, en daarnaast ook genoeg variatie te voorzien in doelgroep. 2/3 de van de ondervraagden lijkt ons daarin te volgen, dus daar zijn we wel blij mee.

  • Ontbrekende activiteiten: hier werd vooral verwezen naar het kerstfeestje jeugd en de bingo-avond. Twee activiteiten die al op het programma gestaan hebben, maar die enerzijds door een gebrek aan (mede-)organisatoren/helpende handen, anderzijds door een dalende opkomst van de kalender waren verdwenen. Een aantal ondervraagden heeft gelukkig aangegeven daar mee de schouders onder te willen zetten, dus wie weet voor volgend acitviteitenjaar. Ook andere alternatieven werden nog naar voor geschoven (ontbijt, 2dehands markt,…). Ook allemaal leuke activiteiten die we in de toekomst misschien eens kunnen proberen…
  • Helpende handen/organisatoren: we merken dat het steeds moeilijker wordt om mensen te mobiliseren om mee te helpen aan onze activiteiten. Daardoor staan dan vaak opnieuw dezelfde mensen te helpen/tappen die sowieso al een dragende rol hebben binnen onze club. En dat is natuurlijk heel jammer. Enkele personen hebben via de enquête al aangegeven hier ook hun steentje in mee te willen bijdragen. Daarvoor alvast dank. Maar we hebben eigenlijk iedereen nodig om onze dagelijkse vrijwilliger wat te kunnen ontlasten. We gaan bekijken hoe we dit efficiënter gaan kunnen verdelen in de toekomst.
  • Wat met de opbrengst van de activiteiten? Tot vorig jaar ging de opbrengst van de verschillende activiteiten integraal naar de afbetaling van de lening voor onze nieuwe accommodatie. Met trots kunnen we melden dat die sinds afgelopen jaar afgelost is. Als nieuw doel hebben we gekozen om de terreinverlichting te vervangen en uit te breiden. Onze spelers zullen beamen dat dit heel dringend nodig is:-). Een heel dure grap overigens, dus we kunnen ieders steun en aanwezigheid op de activiteiten heel hard gebruiken om dit doel te verwezenlijken
Resultaten enquête activiteiten